EMDR psykoterapi

EMDR är en integrativ behandlingsmetod i åtta distinkta faser, där aspekter från olika psykoterapiformer kombineras.  EMDR används för att komma till rätta med störande livshändelser som orsakar problem och påverkar hälsan. När en störande livshändelse inträffar, kan den låsa sig i nervsystemet tillsammans med den ursprungliga bilden, ljuden, tankarna, känslorna och kroppsförnimmelserna. Man skulle kunna säga att en kombination av verklighet och fantasi uppstår, som i sin tur ger stresspåslag och orsakar lidande. I EMDR görs så kallad bilateral stimulering, som ett komplement för att underlätta bearbetning och desensiblisering. Bilateral stimulering sker genom bland annat ögonrörelser och/eller tapping. Denna bilaterala stimulering tycks stimulera minnesnätverken på ett alldeles speciellt sätt och underlätta bearbetning av omedvetet material. EMDR-sessioner är normalt längre än andra psykoterapisessioner, oftast mellan 60-90 minuter.